Usługi
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 20 czerwca 2010 12:37

Dla każdego uczestnika ośrodka przygotowywany jest indywidualny plan terapeutyczny, pozwalający na pełne wykorzystanie umiejętności danego uczestnika. Głównym celem ośrodka jest uspołecznienie uczestników. ŚDS w Grzawie zapewnia swoim podopiecznym wiele zajęć. Co tydzień chodzą na kręgielnie, korzystają z basenu oraz sali gimnastycznej w Woli. W ośrodku powstała grupa muzyczna „Folkowianie”. Podopieczni występują na scenie przygotowując przedstawienia, występy, biorą udział w zawodach sportowych. Ośrodek organizuje  swoim podopiecznym wiele atrakcji w zależności od pory roku. Są kuligi, wycieczki, bale karnawałowe, ogniska spotkania integracyjne. ŚDS jest  jednostką Caritas Archidiecezji Katowickiej uczestnicy biorą udział w mszach świętych oraz mają spotkania, które umożliwiają im pogłębienie swojej wiedzy religijnej.

Zajęcia w Ośrodku prowadzone są w formie terapii w czterech pracowniach:

  • pracownia gospodarstwa domowego
  • pracownia plastyczna i rękodzielnictwo
  • pracownia krawiecko-techniczna
  • pracownia artystyczno-muzyczna

Każda pracownia wyposażona jest w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, RTV.

Prowadzone są również treningi:

  • trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowe
  • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych
  • trening umiejętności spędzania wolnego czasu
  • trening budżetowy

Ponadto oferujemy:

  • poradnictwo psychologiczne i socjalne
  • psychoterapia indywidualna i grupowa

Ramowy Plan Pracy

Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli

Organizacja tygodnia  pracy w ŚDS Grzawa


7:30 – 8:00 – Odprawa pracowników ŚDS, przybycie podopiecznych

8:00 – 9:00 – Spotkanie integracyjno-informacyjne dla wszystkich uczestników ŚDS  (poświęcone rozmowom o tym co przeżyli, jak się  czują  od ostatniego pobytu oraz o podjęciu decyzji jaką aktywność chcą realizować) tz. społeczność.

9:00 – 12:30 – Zajęcia w poszczególnych pracowniach

12:30 – 13:00 – Wspólny posiłek

13:00 – 14:20 – Zakończenie pracy, przygotowanie pracowni na dzień następny, podsumowanie dnia, rozwożenie podopiecznych.

14:20 – 15:30 – Spotkanie Kadry-omówienie szczególnych sytuacji lub zdarzeń w zależności od potrzeb. Aktualizacja dokumentacji, przygotowanie materiałów i pomocy na dzień następny. Raz w tygodniu zebranie o charakterze szkolenia wewnętrznego.