Środowiskowy Dom Samopomocy
Adres:
UL. WIEJSKA 11
GRZAWA
43-227

Telefon: (32)448 89 53
http://sdswola.caritas.pl

Informacje: NUMER KONTA BANKOWEGO:
PKO BP SA O / Pszczyna 57 1020 2528 0000 0302 0131 8765
z dopiskiem ŚDS Wola

1% Fundacja Caritas Katowice KRS 000291119