Regulamin
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 czerwca 2010 15:20

 

Regulamin Zespołu folklorystyczno – integracyjnego


FOLKOWIANIE

Uczestnictwo w zespole Folkowianie jest dobrowolne.  Każdy kto podpisze kontrakt  – jest zobowiązany uczestniczyć w zespole przez rok, musi wywiązywać się z wszystkich obowiązków zawartych w regulaminie. Kontrakt będzie podpisywany corocznie.

Kontrakt może być zerwany,  gdy uczestnik zespołu nie spełnia wszystkich obowiązków  wymienionych w regulaminie.


OBOWIĄZKI

1. Folkowianin jest zobowiązany uczestniczyć w próbie zespołu;

2. Folkowianin aktywnie uczestniczy w próbach i występach;

3. Każdy uczestnik zespołu jest zobowiązany w miarę swoich możliwości opanować obowiązujący repertuar ;

4. Folkowianin dba o swój strój sceniczny;

5. Każdy koncert jest ważny, dlatego na koncertach dajemy z siebie wszystko;

6. Folkowianin nie może opuszczać prób bez uzasadnionego powodu!!!;

7. Folkowianin nie może lekceważyć prób i nie uważać na próbach;


NAGRODY

1. Uczestnictwo w koncertach i wyjazdach zespołu;

2. List gratulacyjny oraz drobny upominek, jako upamiętnienie całorocznej pracy

3. Satysfakcja z własnych osiągnięć;

4. Możliwość wyjazdu w różne ciekawe miejsca;


KARY

1. Upomnienie przed całym zespołem;

2. Indywidualna rozmowa z terapeutami prowadzącymi zespół;

3. Rozmowa z Panem Dyrektorem OMBR;

4. Wykluczenie z zespołu; 

„Folkowianie” - jako forma terapii

Wyjazdy oraz występy „Folkowian” są przede wszystkim formą terapii. Zawarte w terapii treningi oraz metody są następujące.

  • muzykoterapia
  • meloterapia
  • trening komunikacji interpersonalnej
  • ergoterapia
  • etnografia
  • trening spędzania wolnego czasu
  • trening budżetowy
  • integracja

Muzykoterapia pomaga podopiecznym w uspokojeniu się oraz rozluźnieniu, poprawia nastrój i dostarcza pozytywnych przeżyć. Pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania muzyką oraz upowszechniania jej w społeczeństwie.  Meloterapia jest rodzajem muzykoterapii, jednakże wyłącznie z użyciem ludzkiego głosu. Opiera się na aktywnym muzykowaniu. Występy oraz wyjazdy wzmacniają komunikację interpersonalną. Wymuszają niejako od podopiecznego włączenia się do rozmowy, wypowiadania się publicznie oraz wyrabiania w sobie poprawności mowy oraz zastosowania zwrotów grzecznościowych.  W trakcie wyjazdów jak i przy każdym występie niezbędny jest trening ergoterapeutyczny, który przyczynia się do pokonywania trudności z wykonywaniem codziennych czynności takich jak ubieranie i rozbieranie się, przygotowywanie i spożywanie posiłków, higiena osobista i wiele innych. Zastosowanie ergoterapii nastawione jest w szczególności na poprawę mobilności, koordynacji ruchowej (ruch sceniczny), ale przede wszystkim pamięci (zapamiętywanie dużej ilości tekstów piosenek), koncentracji a co się z tym wiąże także samowystarczalności.   Dzięki etnografii podopieczni zagłębiają się w teorie kultury ludowej jak i poznawaniem  poszczególnych jej dziedzin. Będąc na wyjazdach podopieczni muszą zagospodarować sobie wolny czas. Zazwyczaj zapełniają go zwiedzaniem ciekawych miejsc jak i kupowaniem pamiątek gdzie włączany jest trening budżetowy, który ma na celu umiejętne i przemyślane wydawanie pieniędzy. Każdy występ „Folkowian” to przede wszystkim integracja ze społeczeństwem.  Wiąże się ona z pokonywaniem barier międzyludzkich, neutralizowaniu zakorzenionych stereotypów w świadomości ludzi oraz akceptacji i bezinteresowności wykluczającej  litość  nad osobami niepełnosprawnymi.